LASERBEHANDLING MOT HÅRAVFALL

PDT-behandling är en effektiv fotodynamisk terapimetod för de flesta hår- och hårbottenproblem. PDT färgterapi är en erkänd certifierad medicinsk behandlingsmetod med över tjugo års vetenskapliga studier. Den utvecklades på NASA och baserar på biologisk kallt ljus bestrålning med mycket hög energi. Lampan utvecklades på NASA och i över 20 år tillämpas den bland annat inom dermatologi samt estetisk medicin. Vi på Living Life Center använder den i behandlingar mot håravfall samt mot andra hår- och hårbottenproblem, som: mjäll, eksem, psoriasis, klåda, överdriven talg produktion, tunt hår, och andra överkänslighetsreaktioner.

För att behandla håravfall använder bi den röda ljust eller kombinerar med andra färger utifrån hudens typ och aktuella behöv.
Vid andra hår eller hudproblem kompletterar vi ljusbehandlingar med Japansk Här Spå.
Japansk Hår Spa som en metod samt japanska Hår Spa produkter är en senaste nyhet inom Trikologi som vi är stolta över att kunna erbjuda vara kunder. Behandlingen innebär att man först masserar in Tonic som betydligt accelerar cellförnyelse i huden. Tonicen innehåller hyaluronsyra och Kassou Ekisu - en speciell blandning av extrakt från havsalger.
Ämnen koncentreras i hudområdet som behandlas och aktiveras av ljusbehandlingen. När man sedan lyser på hudområdet med passande ljus aktiveras hudens egna läkningsprocesser.
Vanligtvis behövs det en serie på 12 behandlingar 2 ggr i veckan men vi undersöker kontinuerligt hårbotten med mikrokamera vilket hjälper oss att se många fall där huden läker snabbare.

PDT-ljusbehandling mot håravfall fungerar bättre ju tidigare i håravfallsprocessen behandlingen inleds. Slutresultatet varierar beroende på individuella förutsättningar, när behandlingen inleds och hur väl behandlingsprogrammet följs av behandlingsmottagaren. För att nå maximalt resultat är det viktigt att följa behandlingsplanen.
Vi på Living Life Center jobbar med flera metoder för att hindra tunnhårighet och håravfall. Första steget för varje ny kund är en noggrann undersökning av hårets och hårbottnens kondition. Denna sker med mikrokamera och mikroskop undersökning. Beroende på resultat går vi vidare och utför andra kompletterande tester som t.ex. ämnesomsättning test och hårmineralanalys.  Med hjälp av ett mikroskop och mikrokamera kan vi snabbt se orsaker till de flesta problem och välja rätt behandling. För att ta fram den bästa behandlingen tittar vi alltid före och efter. Mikrokameran visar varje litet steg i förbättringen vilket gör att vara kunder känner en stark motivation att fortsätta med hela behandlingsprogrammet. Våra behandlingar innehåller trikologiska naturbaserade medel och pågår tills vi kan se den friska hårbotten som måste vara belagd av en mycket tunn skyddande hinna bestående av talg (sebun) och svett. Det är den skyddande hinnan som upprätthåller den normala bakteriefloran i hårbotten. Detta tillstånd är en förutsättning för att kunna vidarebehandla håravfall eller tunnhårighet.
Självklart har vi lösningar för kunder som inte bor i Göteborg.
Det är viktigt att få rutin på användningen av de produkter som ingår i behandlingen. Noggrannhet lönar sig!
PDT-ljusbehandling ger olika resultat beroende på individuella förutsättningar. Ärftligt håravfall är en process som pågår livet ut. Processen går olika snabbt. Det är därför vissa tappar håret i tidig ålder och andra senare i livet. Slutresultatet från ljusbehandlingen kommer därför att påverkas av hur håravfallsprocessen ser ut hos varje enskild behandlingsmottagare. Bäst resultat uppnås om behandlingen utförs i ett tidigt skede av håravfallsprocessen.

Efter avslutad behandlingsperiod brukar vi genomföra en kontrollfotografering för att dokumentera behandlingens utveckling. Kontrollen ingår i behandlingens pris och under kontrollen fotograferas bestämda punkter på skalpen vilket ger en detaljerad bild av utvecklingen. Bilderna som tas vid kontrollen behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till behandlingsmottagaren. En ljusbehandling serie innehåller ett visst antal PDT ljusbehandlingar (normalt 30 minuter per gång) som genomförs helst 2 ggr i veckan.
Boka konsultation/Priser
Håravfall är personligt och individuellt, inget fall är det andra likt. Innan vi påbörjar en behandling är det viktigt att vi har undersökt dina möjligheter att få ett bra resultat. Därför under ditt första besök hos oss gör vi en noggrann undersökning. Under den individuella konsultationen rekommenderar vi en behandlingsplan utifrån dina egna förutsättningar. Konsultationen binder dig inte att påbörja en behandling.
12 PDT ljusbehandlingar ca 5 040 kr.                                                                        
För mer information kontakta oss på 0732 171 999.
Det går också bra att maila livinglifecenter@gmail.com


Living Life Center, Mobil. 0732 171 999