Living Life Center, Mobil. 0732 171 999
TRIKOLOGI

- Historik

- Metoden

- När behöver man trikologi?

- Lite fakta om håret


Trikologi - historia

Benämningen Trikologi kommer från grekiska:
Tricos = hår och logi = undersökning

Trikologi är en del i dermatologin och betyder läran om hår och hårbotten. Italien är ursprungslandet för forskning och vidare trikologiutveckling. Genom forskning har man specialiserat sig på allt som rör hårets och hårbottens biologi, födelse, växt, utveckling och förändring.

Metodens diagnostik utvecklades av Enzio Formentini, italiensk forskare och professor i dermatologi vid universitet i Bologna. Arbetet inleddes redan för cirka 38 år sedan. En speciell mikrokamera utvecklades med vars hjälp man kunde se såväl hårstrån som små kvadratmillimeterstora ytor på hårbottnen med 200 gångers förstoring. På så vis kunde man urskilja olika problem såsom blockerade hårsäckar, torrt eller fett mjäll, psoriasis, eksem, begynnande håravfall och mycket annat.

Med tiden har man kunnat identifiera cirka 240 olika varianter av hår- och hårbottenproblem. Mikrokameran som trikologer jobbar med idag kan förstora bilden upp till 500 gånger, vilket bidrar till ytterligare förbättrad diagnostik.

Trikologimetoden

Trikologi som på svenska betyder läran om håret har också blivit namnet på en avancerad metod för diagnostik och behandling av problem. Parallellt med forskningen arbetade professor Formentini och hans medarbetare med att utveckla och framställa nya behandlingsmetoder genom kombinationer av naturläkemedel, såväl egna som hämtade från olika håll i världen.

Trikologi har blivit en stödjande vetenskap för både hudsjukdomskunskapen (dermatologin) och skönhetsvården (kosmetologin). Målet är sökning och underhåll av balansen i hår och hårbotten med hjälp av trikologiska produkter.

Trikologimetoden och dess behandlingar baserade på patenterade naturprodukter passar för alla som är missnöjda med sitt hår men kan också komplettera mer traditionella sjukvårdsinsatser eller ersätta dem när resultaten inte blir de önskade. Metoden kan förbättra förhållandena för dem som drabbas av:

Psoriasis eller mjälleksem. Klådan försvinner, hårbottnen blir mjukare och mer elastisk vilket gör att hårsäckarna kan ta till sig syre och den näring de behöver.
Tunnhårighet och andra typer av håravfall
Flera olika former av alopecia, till exempel fläckvis håravfall som drabbar både kvinnor och män.


Lite fakta om håret

Håret består till största delen av keratin, ett ämne som liknar överhudens så kallade kollagen. I keratinet finns svavel som gör håret starkt och motståndskraftigt mot många yttre påfrestningar. I varje hårstrå finns en näringskanal som har sin början i hårsäcken. Man har hundratusen strån på huvudet och varje dag tappar man ungefär hundra stycken. Håret växer i tre olika faser. Under flera år i kan det vara i tillväxtfas. Sedan – efter sex upp till åtta år – vilar hårsäckarna några månader varefter håret stöts av. Sedan tar det fart och växer igen och det kommer nya strån. För den normala hårcykeln krävs en frisk hårbotten och näring som man får i sig via maten.

Hårfärg beror på pigmentering. Med ålder tappar alla strån sin pigmentering och då bli håret vackert silvervitt. Om man tappar färgen tidigt i livet eller inte beror på hur livskraftiga de pigmentbildande cellerna melanocyterna är. Den ärftliga faktorn spelar också in. Vitt hår, till skillnad från det vackra silvervita, kan även ha sin orsak i att man fläckvis håller på att tappa håret, så kallad alopecia areata.

Vid basen av hårsäcken finns en ansamling av celler. Dessa fylls med blod och bildar så småningom hårceller som hårdnar och dör. Det är de döda hårcellerna som bildar hårskaftet. När muskeltrådarna drar sig samman reser sig håret. Det skyddar mot köld, genom att luft samlas mellan hårstråna. Luftlagret isolerar. Talgkörtlarna mynnar ut i hårsäckarna och utsöndrar fett som sprider sig över huvudet som håller det mjukt och smidigt.

Håret fyller biologiskt två funktioner i människokroppen: att hålla kroppen varm och att skydda huvudet från sol och värme. Men i vår kultur har håret en annan och ofta större betydelse. Vårt hår påverkar hur andra uppfattar oss och hur vi ser på oss själva. Ett friskt och vackert hår är för många avgörande för självförtroendet. Problem med håret oroar och skakar om. Samtidigt finns sällan professionell hjälp att få. Det är det vi erbjuder på Living Life Center!